Parafia Rzymsko-Katolicka Matki Bożej Nieustającej Pomocy | Piwniczna - Kosarzyska
Odnowa w Duchu Świętym

Odnowa w Duchu Świętym w Kościele katolickim, zwana też Katolicką Odnową Charyzmatyczną, nie jest jednolitym ruchem o zasięgu światowym. W odróżnieniu od większości ruchów nie ma jednego założyciela, lub grupy założycieli, nie ma też listy członków. Jest to wysoce zróżnicowany zespół jednostek i grup podejmujących różne działania, często od siebie niezależne, na różnym etapie rozwoju i o różnorodnie rozłożonych akcentach. Te osoby i grupy łączy to samo doświadczenie, jak i również i te same cele.

Ruch Charyzmatyczny opiera się na złożeniu, że chrześcijanie – podobnie jak w Kościele pierwotnym – są obdarowani charyzmatami, którzy służą ku zbudowaniu wspólnoty Kościoła. Odnowa w Duchu Świętym gromadzi wiele ludzi świeckich w różnym wieku i z różnych środowisk, odnajdujący dzięki niej swoje miejsce w kościele i w świecie. Osoby te tworzą grupy modlitewne, liczące od kilku do kilkuset członków. Łączy ich chrzest w Duchu Świętym – podstawowe doświadczenie wiary, znane pierwszym chrześcijanom.

Grupy modlitewne spotykają się co tydzień, na spotkaniach modlitewnych, których głównym elementem jest głośna żywa modlitwa. Mają one najczęściej strukturę otwartą, lecz pewne elementy spotkania powtarzają się: zaproszenie Ducha Świętego do prowadzenia spotkania, uwielbienie Boga (ten rodzaj modlitwy przeważa), słuchanie Słowa Bożego, nauczanie, osobiste …świadectwo życia niektórych uczestników spotkania. Na spotkaniach modlitewnych ujawniają się też charyzmaty. Grupy modlitewne prowadzone są najczęściej wspólnie przez duszpasterza i zespół świeckich animatorów z liderem na czele, spotkania odbywają się zwykle przy parafii.

Nasza grupa powstała w jesieni 2001 roku. Był to owoc Seminarium Odnowy w Duchu Świętym w którym uczestniczyło 9 osób z naszej parafii przy parafii Św. Małgorzaty w Nowym Sączu. Dużą rolę odegrał nieżyjący już Nowak Józef, który był głównym inspiratorem uczestnictwa w tym Seminarium i powstania grupy. Po prostu Duch Święty się nim posłużył. Niewielka ta grupa także osoby z parafii Piwniczna, które przeszły to Seminarium zaczęły się spotykać. Kilka miesięcy później w jesienni znów grupa licząca ok. 10 osób, razem z Ks. Kazimierzem proboszczem uczestniczyła w Seminarium Odnowy Wiary, która prowadziła Wspólnota „Filadelfia” przy parafii Najświętszego Serca Jezusa. Od jesieni więc te spotkania stały się regularne. Później jeszcze przez następne lata kolejna grupa parafian i z Piwnicznej uczestniczyła w następnych Seminariach Odnowy wiary w Nowym Sączu szczególnie prowadzone przez Wspólnotę „Filadelfię”, czy Wspólnotę „Przemienienie” przy parafii św. Małgorzaty w Nowym Sączu. Tak że przez te Seminaria przeszło w sumie ponad 50 osób, w tym ok. 30 z naszej parafii. I znów swoim busem służył Nowak Józef.

Na początku prawie wszyscy którzy uczestniczyli w Seminarium Odnowy Wiary przychodzili na spotkania. Byli pełni entuzjazmu i zapału wiary. Potem ten zapał słabł. Odchodzili z różnych względów. Szli własną drogą. Ale przychodzili inni. Wybrano lidera. Została nim, Simon Józefa, która była liderem ok. 3 lata. Pełniła tę posługę z całym zaangażowaniem, i tak jak potrafiła.
Obecnie nasza Wspólnota, która przybrała nazwę „Genezaret”, liczy ponad 20 osób. Należą do niej osoby nie tylko z naszej parafii, ale także z innych, szczególnie z Piwnicznej, czy Rytra, a także nawet z Mniszka. Czasem nawet więcej jest na spotkaniu ich, niż „naszych”. Ale przecież Duch Święty, wieje kędy chce. Opiekunem naszym od początku jest Ks. Kazimierz – proboszcz. Pomagają mu Dziedzina Teresa, pełniąca posługę tymczasowej liderki Wspólnoty, a także cztery animatorki. Spotykamy się co tydzień w czwartek po Mszy świętej wieczornej w Sali spotkań na plebanii. Czytamy i rozważamy w grupach dzielenia, Pismo Św., wielbimy Boga, śpiewamy pieśni, dzielimy się doświadczeniem wiary, służymy wzajemnie sobie modlitwą wstawienniczą. Doświadczamy modlitwy wspólnotowej, jak i również bycia razem we wspólnocie. Efekty modlitwy widzimy w uzdrowieniach, zerwaniu z nałogiem, poprawie relacji międzyludzkich. Podjęliśmy też na każdym spotkaniu nieustanną modlitwę za osoby uzależnione, polecając jej Miłosierdziu Bożemu w Koronce do Miłosierdzia Bożego. Już prawie od samego początku zainicjowaliśmy Msze święte o uzdrowienie duszy i ciała, które mają miejsce w ostanie soboty miesiąca. Przybywają na nie osoby z różnych parafii, szczególnie z Muszyny, Krynicy, Nowego Sącza, Starego Sącza i okolic. Również i parafianie. Posługujemy na tych Mszach Świętych liturgicznie, jak również wykorzystując charyzmaty, jakich nam Bóg udziela. Również szczególnie z początku przez modlitwę wstawienniczą. W naszej Wspólnocie mamy dobrą Diakonię Muzyczną, która posługuje również w innych parafiach przy okazji różnych uroczystości.
Formacja członków Odnowy dokonuje się m.in. przez udział w Seminarium Odnowy w Duchu Świętym, sami też prowadzimy. Każdy z uczestnik Seminarium dokonuje osobistego wyboru Pana Jezusa, jako swego Pana i Zbawiciela, zawierzając Mu swoje życie. Formacja członków Wspólnoty dokonuje się również przez: uczestnictwo w Szkole Animatora, cztery osoby z naszej wspólnoty przeszły taką formację w Tarnowie, Dziedzina Teresa, Polakiewicz Danuta, Kulig Rozalia, Waligóra Teresa. A także formacja dokonuje się przez udział w rekolekcjach ignacjańskich, szczególnie w Wolborzu, czytaniu czasopism i książek religijnych. Bierzemy też również udział w Forach Charyzmatycznych które co dwa lata odbywają się w Łodzi, nawet liczną grupą, nieraz ok. 20 osób. Każdego roku uczestniczymy w majowym czuwaniu Wspólnot Odnowy w Duchu Świętym w Częstochowie, w Dniach Jedności Wspólnot Odnowy Diecezji Tarnowskiej, w pielgrzymkach, szczególnie do Limanowej, w Mszach Świętych między wspólnotowych, które mają miejsce w Nowy Sączu, a także zapraszamy na takie Msze święte do nas. Razem z nami w tych pielgrzymkach i wyjazdach uczestniczą również osoby nie należące do Wspólnoty, które zapraszamy. Bowiem zarówno pielgrzymki, jak i spotkania modlitewne mają charakter otwarty i każdy z może w nich uczestniczyć.
Serdecznie więc zapraszamy na spotkania do naszej Wspólnoty, abyśmy wspólnie doświadczali Mocy Ducha Świętego. Alleluja! SPOTKANIA W CZWARTKI PO MSZY ŚWIĘTEJ WIECZORNEJ. MSZE ŚWIĘTE W INTENCJI UZDOWIENIA DUSZY I CIAŁA - W OSTATNIE SOBOTY MIESIĄCA, O 17.00 W OKRESIE ZIMOWYM, A O 18.00 W OKRESIE LETNIM. CHWAŁA PANU ! ! !

Oto członkowie naszej Wspólnoty „Genezaret”.

1. Dziedzina Teresa
2. Polakiewicz Danuta
3. Marszałek Maria
4. Stanczak Aneta
5. Jurczyński Władysław
6. Malik Olga
7. Tomasiak Zofia
8. Tomasiak Józef
9. Cycoń Ludwika
10. Długosz Michalina
11. Kulig Rozalia
12. Kuliga Jan
13. Kulig Paulina
14. Waligóra Teresa
15. Sroka Magdalena
16. Sroka Tadeusz
17. Sroka Arkadiusz
18. Bossy Anna
19. Łepska Janina
20. Dulak Jolanta
21. Kulig Krystyna
22. Tomasiak Maria
23. Kulig Maria
24. Pomorski Krzysztof
25. Słowak
26. Dubiel Grażyna
27. Gumulak Krystyna
28. Łomnicka Marzena
29. Ks. Kazimierz Grych

Więcej na ten temat: www.odnowa.tarnow.opoka.org.pl a także: www.odnowa.org 
 

 
     
 Parafia Rzymsko-Katolicka
Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Piwniczna - KosarzyskaStrona główna          • Nasza Parafia          • Aktualności          • Wspólnoty          • Galeria          • Linki          • Kontakt
projektowanie stron Nowy Sącz
ZOOM - iPolska.info